Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Wymień zastosowania palników acetylenowo-tlenowych4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wymień zastosowania palników acetylenowo-tlenowych

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7*Zadanie

Palniki acetylenowo-tlenowe wykorzystuje się do cięcia i spawania metali, ponieważ płomień ma bardzo wysoką temparaturę`(ok.3000^oC)` , natomiast płomień spalania metanu (główny składnik gazu ziemnego) ma temperaturę o wiele niższą `(ok.800-1000^oC)` 

Produkty spalania acetylenu są zależne od ilości tlenu dostarczanego podczas reakcji. Jeśli zastosujemy duży nadmiar tlenu, to produktami spalania całkowitego będą tlenek węgla(IV) i woda `(CO_2\ i\ H_2O)` . Gdy tlenu jest mniej zachodzi spalanie niecałkowite, w wyniku którego powstaje tlenek wegla(II) i woda `(CO\ i\ H_2O)` W przypadku, gdy ilość tlenu jest jeszcze bardziej ograniczona produktami reakcji jest wegiel (sadza) i woda `(C\ i\ H_2O)`