Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz, ile cząsteczek etylenu poddano polimeryzacji, jeżeli masa cząsteczkowa polietylenu wynosi 20 000 u4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz, ile cząsteczek etylenu poddano polimeryzacji, jeżeli masa cząsteczkowa polietylenu wynosi 20 000 u

493Zadanie
494Zadanie
495Zadanie
496Zadanie
497Zadanie
498Zadanie

Zgodnie z równaniem reakcji polimeryzacji etylenu : 

`nCH_2-CH_2 -> [-CH_2-CH_2]_n ` 

widzimy, że wszystkie cząsteczki, które wzięto do reakcji ulegają polimeryzacji. Tak więc znając masę cząsteczkową etylenu oraz masę cząsteczkową powstałego polietylenu możemy obliczyć ile cząsteczek - n - wzięło udział w reakcji 

`M_(C_2H_4) = 2*12u + 4*1u = 28u` 

`M_"politylenu" = 20000u `

`n=(M_"polietylenu")/(M_(C_2H_4))`  

`n = 20000/28 = 714 cz` 

Odpowiedź:  W reakcji polimeryzacji wzięło udział 714 cząsteczek etylenu