Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną alkanu, który zawiera 84% (procent masowy) węgla4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną alkanu, który zawiera 84% (procent masowy) węgla

462Zadanie
463Zadanie
464Zadanie
465Zadanie
466Zadanie
467Zadanie
468Zadanie
469Zadanie
470Zadanie

 Wzór ogólny alkanów : `C_nH_(2n+2) ` 

`x_(C%) = 84%` 

`M_(CnH2n+2) = 12u*n+(2*n+2)*1u =12u*n+2n*u +2u` ( skracamy jednostki u) 

`M_(CnH2n+2) = 14n + 2 `

`M_(CnH2+2) = 14n+2 ` 

`M_C = 12n ` 

`12n *100% = 84%(14n + 2) `

`1200n = 1176n + 168 `

`1200n - 1176n = 168 `

`24n = 168 `

`n = 7 ` 

  

Odpowiedź: Szukany węglowodór to heptan o wzorze `C_7H_(2*7+2) = C_7H_16`