Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
W reakcji 184 g kwasu metanowego HCOOH z propanolem C3H7OH powstają metanian propylu HCOOC3H7 i woda4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W reakcji 184 g kwasu metanowego HCOOH z propanolem C3H7OH powstają metanian propylu HCOOC3H7 i woda

435Zadanie
436Zadanie
437Zadanie
438Zadanie
439Zadanie
440Zadanie
441Zadanie
442Zadanie

`#(HCOOH)_(184g) + C_3H_7OH -> HCOOC_3H_7 + H_2O` 

`W=65% ` 

Zapisujemy masy reagentów

`M_(HCOOH) = 46 g/(mol)` 

`M_(HCOOC_3H_7) =88g/(mol)`

Obliczamy masę powstałego metanianu propylu (przy założeniu 100% wydajności) 

`184g\ HCOOH\ \ -\ \ xg\ HCOOC_3H_7 `

`46g\ HCOOH\ \ -\ \ 88g\ HCOOC_3H_7 `

`x =(184g*88g)/(46g)= 352 g `

Następnie obliczamy ile produktu powstanie, gdy uwzględnimy wydajność reakcji

`352g\ \ -\ \ 100% `

` xg\ \ -\ \ 65 % `

` x =(65%*352g)/(100%)= 228,8 g `

 

Odpowiedź: Masa metanianu propylu wynosi 228,8 g