Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz objętość chlorowodoru, którą otrzymano w reakcji 142 g chloru z wodorem, jeśli wiadomo, że gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,629 g/dm34.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Oblicz objętość chlorowodoru, którą otrzymano w reakcji 142 g chloru z wodorem, jeśli wiadomo, że gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,629 g/dm3

412Zadanie
413Zadanie
414Zadanie
415Zadanie
416Zadanie
417Zadanie
418Zadanie
419Zadanie
420Zadanie
421Zadanie
422Zadanie
423Zadanie
424Zadanie
425Zadanie

Należy napisać równanie reakcji chloru z wodorem i uwzględnić współczynniki : 

`H_2 + #(Cl_2)_(142g) -> #(2HCl)_(x)` 

Zapisujemy masy reagentów biorących udział w reakcji:

`m_(Cl_2)=2*35,5g=71g `

`m_(HCl)=1g+35,5g=36,5g `

Z równania reakcji wynika, że z jednej cząsteczki chloru powstają dwie cząsteczki chlorowodoru. Korzystając z tej informacji oraz informacji o masach reagentów zapisujemy proporcję, dzięki której obliczymy masę powstałego w reakcji chlorowodoru:

`71g\ Cl_2\ \ -\ \ 2*36,5g\ HCl `

`142g\ Cl_2\ \ -\ \ x `

`x=(142g*2*36,5g)/(71g)=146g `

W reakcji powstanie 146g HCl. Wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,629 g/dm3 obliczmy jaką objętość zajmie powstały tlen:

`V=m/d `

`V=(146g)/(1,629g/(dm^3))=89,6dm^3 `

 

Odpowiedź: W wyniku reakcji powstania 89,6 dm3 chlorowodoru