Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Tlenek pewnego dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc zasadę, której masa cząsteczkowa wynosi 171 u4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Tlenek pewnego dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc zasadę, której masa cząsteczkowa wynosi 171 u

250Zadanie
251Zadanie
252Zadanie
253Zadanie
254Zadanie
255Zadanie
256Zadanie

Wzór sumaryczny zasady dwuwartościowej wygląda  następująco : `M(OH)_2`  

Znając masę cząsteczkową zasady można wyliczyć masę metalu : 

`M(OH)_2 = 171u` 

`M_M + 2*(16u+1u) = 171u `

`M_M+ 32u + 2u = 171u `

`M_M = 137 u `

Z układu okresowego można odszukać, że metalem, który  ma zbliżoną  masę atomową jest bar (Ba) 

`BaO`  - tlenek baru

Reakcja wygląda następująco : 

`BaO + H_2O -> Ba(OH)_2`