Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Roztwory tej samej substancji, przedstawione na schemacie, zmieszano ze sobą4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Roztwory tej samej substancji, przedstawione na schemacie, zmieszano ze sobą

215Zadanie
216Zadanie
217Zadanie
218Zadanie
219Zadanie
220Zadanie
221Zadanie
222Zadanie
223Zadanie

Dane

`C_(p1) = 70%` 

`C_(p2) = 30%` 

`C_(p3) = 5%` 

`m_(r70%) = 100g` 

`m_(r30%) = 300g` 

`m_(r5%) = 400g` 

Szukane

`C_p = ?` 

Rozwiązanie

 

Zatem : 

`100/300 = (x%-30%)/(70%-x%)` 

`100%*(70%-x%) = 300*(x%-30%)` 

`70 - x = 3*x - 90 `

`4x = 160 `

 `x = 40% `

 

 

Masa 40-procentowego roztworu powstałego ze zmieszania roztworów 70-procentowego i 30 - procentowego wynosi : 100g + 300g = 400g 

Zatem : 

`400/400 = (x%-5%)/(40%-x%)` 

`400*(40%-x%)=400*(x%-5%)` 

`160 - 4*x = 4*x -20 `

`8x = 180 `

 `x = 22,5% `

 

Odpowiedź: Stężenie otrzymanego roztworu będzie wynosiło 22,5%