Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Do 200 g 96 - procentowego roztworu etanolu C2H5OH dolano 100 cm3 wody4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

`m_r= 200g `

`C_(p1)= 96% `

`m_w= 100 cm3 = 100g `

Szukane:

`C_(p2)= ? `

Rozwiązanie:

Wyznaczamy masę etanolu zawartego w roztworze:

`C_p=m_s/m_r*100%`
`m_s=(m_r*C_p)/(100%)`
`m_s=(200g*96%)/(100%)`
`m_s=192g` 

Masa etanolu zawartego w roztworze wynosi 192g. Do roztworu dodano 100g wody, co oznacza, że masa nowego roztworu będzie wynosić:

`m_(r2)=200g+100g=300g `

Wyznaczamy stężenie nowego roztworu:

`C_(p2)=m_s/m_(r_2)*100%`
`C_(p2)=(192g)/(300g)*100%`
`C_(p2)=64%` 

 

Odpowiedź: Nowy roztwór ma stęzenie  64%.