Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz, ile gramów chlorku magnezu i ile centymetrów sześciennych wody należy przygotować, aby otrzymać 500 g 1-procentowego roztworu4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oblicz, ile gramów chlorku magnezu i ile centymetrów sześciennych wody należy przygotować, aby otrzymać 500 g 1-procentowego roztworu

180Zadanie
181Zadanie
182Zadanie
183Zadanie

Dane

`m_r = 500g` 

`C_p = 1%` 

Szukane

`m_s = ?` 

`V_w = ?` 

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę substancji:

`m_s=(Cp*m_r)/(100%) `

`m_s=(1%*500g)/(100%) `

`m_s=5g `

Wiedząc, że masa roztworu wynosi 500g a masa substancji rozpuszczonej wynosi 5g możemy wyznaczyć masę wody:

`m_r=m_"rozp"+m_s `

`m_"rozp"=m_r-m_s `

`m_"rozp"=500g-5g `

`m_"rozp"=495g `

Wiemy, że gęstość wody wynosi 1 g/cm3. 495g wody ma więc objętość 495 cm3

 

Odpowiedź: Należy rozpuścić 5g chlorku magnezu w 495 cm3 wody