Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Napisz wzory elektronowe substancji o podanych wzorach4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Cl2 - kowalencyjne niespolaryzowane

BeCl2 ,HI - kowalencyjne spolaryzowane

Li2S - jonowe

 

Mechanizm powstawania wiązania jonowego :

 

W czasie powstawania wiązania jonowego atom pierwiastka elektrododatniego (litu) oddaje, a atom pierwiastka elektroujemnego (siarka) przyłącza elektrony. Tworzą się dwa jony o różnoimiennych ładunkach,  przyciągające się dzięki działaniu sił elektrostatycznych, które w stanie stałym tworzą sieć jonową.  Należą do typu wiązań mocnych

Schematy powstawania wiązań: