Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Badając kwasowość gleby, stwierdzono, że pH roztworu glebowego wynosi 44.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Badając kwasowość gleby, stwierdzono, że pH roztworu glebowego wynosi 4

123Zadanie
124Zadanie
125Zadanie
126Zadanie

`pH_1 = 4` ( stężenie molowe jonów H+ wynosi 10-4 mol/dm3 - Cm1) 

`pH_2 = 5`  ( stężenie molowe jonów H+  ma wynosić 10-5 mol/dm3 - Cm2) 

Korzystając ze stężenia molowego wyznaczamy różnicę pomiędzy aktualnym stężeniem jonów H+, a stężeniem, które mamy otrzymać: 

`Cx=Cm1-Cm2` 

`Cx=10^(-4)(mol)/(dm^3) - 10^(-5) (mol)/(dm^3) = 9*10^(-5) (mol)/(dm^3)` 

Odpowiedź: Należy usunąć z każdego 1dm3 roztworu 9.10-5 mola jonów H+