Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Stwierdzono, że pH roztworu pewnej soli wynosi 24.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Stwierdzono, że pH roztworu pewnej soli wynosi 2

109Zadanie
110Zadanie
111Zadanie
112Zadanie
113Zadanie
114Zadanie

Hydrolizie kationowej ( kwasowej) ulega jedynie sól: siarczan(VI) glinu - Al2(SO4)3 

`Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O -> 2Al(OH)_3darr + 3H_2SO_4` 

`2Al^(3+) + 3SO_4^(2-) + 6H_2O -> 2Al(OH)_3 darr + 6H^(+) + 3SO_4^(2-)` 

`2Al^(3+) + 6H_2O -> 2Al(OH)_3 darr + ul(6H^(+))` 

Zachodzi hydroliza kationowa - kation reaguje z wodą. Roztwór wykazuje  odczyn kwasowy , gdyż obecne są jony `H^+` 

Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwasowy