Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz stężenie molowe...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane

`R_(AgNO_3) = 165g"/"100g\ H_2O `

`d_r = 1,94 g//cm^3` 

Szukane:

`Cm= ? `

Rozwiązanie

Wyznaczamy masę cząsteczkową AgNO3

`M_(AgNO_3)=M_(Ag)+M_N+3*M_O=108g/(mol) + 14g/(mol) + 3*16g/(mol) = 170 g/(mol)` 

W związku z tym, że rozpuszczalność wynosi 165g/100g wody, to w roztworze znajduje się 165g substancji. Wyznaczamy zatem liczbę moli substancji rozpuszczonej w roztworze: 

`n=m/M `

`n=(165g)/(170g/(mol))=0,97mol `

Wyznaczamy masę roztworu. Łączna masa roztowru wynosi:

`m_r = m_s+m_w = 165g + 100g = 265g `

Znając gęstość roztworu (1,94g/cm3) wyznaczamy objętość roztworu: 

`V=m/d `

`V=(265g)/(1,94g/(cm^3))=136,6cm^3=0,1366dm^3 `

Zatem znając liczbę moli substancji oraz objętość roztworu możemy wyznaczyć stężenie molowe: 

`Cm=n/V `

`Cm=(0,97mol)/(0,1366dm^3)=7,1(mol)/(dm^3) `

 

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu wynosi 7,1 mol/dm3