Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz objętość, jaką zajmuje w warunkach normalnych4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz objętość, jaką zajmuje w warunkach normalnych

29Zadanie
30Zadanie
31Zadanie
32Zadanie

W warunkach normalnych 1 mol gazu zajmuje objętość 22,4 dm3. Na tej podstawie, oraz na podstawie znajomości masy cząsteczkowej gazu, możemy wyznaczyć objętość gazu o zadanej masie:

a)

1 mol tlenku węgla(IV) w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12 g/(mol) + 2* 16 g/(mol) = 44 g/(mol) `

 11g tlenku węgla(IV) będzie miało objętość:

`44g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`11g\ \ -\ \ x `

`x=(11g*22,4dm^3)/(44g)=5,6dm^3 `

b)

1 mol amoniaku w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(NH_3)=M_N+3*M_H=14 g/(mol) + 3 * 1 g/(mol) = 17g/(mol) `

 1,7g amoniaku będzie miało objętość:

`17g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`1,7g\ \ -\ \ x `

`x=(1,7g*22,4dm^3)/(17g)=2,24dm^3 `

c)

1 mol metanu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(CH_4)=M_C+4*M_H=12g/(mol) + 4*1g/(mol) = 16g/(mol) `

 32 g metanu będą miały objętość:

`16g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`32g\ \ -\ \ x `

`x=(32g*22,4dm^3)/(16g)=44,8dm^3 `

d)

1 mol tlenku azotu(I) w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 i ma masę:

`M_(N_2O) = 2*M_N+M_O=2* 14g/(mol) + 16g/(mol) = 44 g/(mol) `

 4,4 g tlenku azotu(I) będzie miało objętość:

`44g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`4,4g\ \ -\ \ x `

`x=(4,4g*22,4dm^3)/(44g)=2,24dm^3`