Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz, w którym z siarczków - w siarczku żelaza(II) czy w siarczku żelaza (III) - znajduje się wiekszy procent masowy siarki4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz, w którym z siarczków - w siarczku żelaza(II) czy w siarczku żelaza (III) - znajduje się wiekszy procent masowy siarki

20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie

a)

Obliczamy masę molową siarczku żelaza(II):

`M_(FeS)=M_(Fe)+M_S=56g/(mol)+32g/(mol)=88g/(mol)`

Obliczamy zawartość procentową siarki w tym siarczku:

`88g\ FeS\ \ -\ \ 100%`

`32g\ S\ \ -\ \ x`

`X=(100%*32g)/(88g)`

`x=36,4%`

b)

Obliczamy masę molową siarczku żelaza(III):

`M_(Fe_2S_3)=2*M_(Fe)+3*M_S=2*56g/(mol)+3*32g/(mol)=208g/(mol)`

Obliczamy zawartość procentową siarki w tym siarczku:

`208g\ Fe_2S_3\ \ -\ \ 100%`

`96g\ S\ \ -\ \ x`

`x=(100%*96g)/(208g)`

`x=46,2%`

Porównujemy zawartości siarki w obu siarczkach:

`46,2%\ Fe_2S_3\ >\ 36,4%\ FeS`

 

Odpowiedź: Większy procent masowy siarki jest w Fe2S3