Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Na rysunku przedstawiono fragment przekroju poprzecznego korzenia rośliny4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Na rysunku przedstawiono fragment przekroju poprzecznego korzenia rośliny

6Zadanie
7Zadanie

a) 

X. - śródskórnia

Y. - ryzoderma

Z. - ksylem (drewno)

 

b) Transport wody drogą apoplastyczną odbywa się elementami martwymi, z kolei transport drogą symplastyczną odbywa się za pośrednictwem protoplastów, czyli żywych elementów komórek.

 

c) Wybierz dwa spośród podanych: osmoza, kohezja, adhezja, transpiracja, parcie korzeniowe, siła ssąca liści

 

d) Szybkość przemieszczania się wody ku górze w roślinie będzie większa w suchy i słoneczny dzień niż w dzień wilgotny lub mglisty, ponieważ potencjał wody w roślinie jest większy niż w atmosferze, a bardziej intensywna transpiracja skutkuje zwiększeniem siły ssącej liści.