Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Na rysunku przedstawiono dwa typy kwiatów (A i B) wytwarzanych przez jeden z gatunków pierwiosnka.4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Na rysunku przedstawiono dwa typy kwiatów (A i B) wytwarzanych przez jeden z gatunków pierwiosnka.

29Zadanie
30Zadanie

a) Przedstawiony na rysunku mechanizm ochrony roślin przed samozapyleniem to heterostylia (różnosłupkowość). Mechanizm ten polega na tym, że jedne kwiaty posiadają krótkie słupki z wysoko położonymi pręcikami, z kolei inne kwiaty mają słupki długie, a pręciki umiejscowione są nisko. 

 

b) Inne mechanizmy chroniące rośliny przez samozapyleniem to:

  • samosterylność, polegająca na tym, że po zapyleniu własnym pyłkiem nie powstają nasiona
  • różny czas dojrzewania słupków i pręcików. 

 

c)  Samozapylenie jest dla roślin niekorzystne, ponieważ zmniejsza różnorodność genetyczą wśród osobników potomnych, a tym samym zmniejsza możliwości adaptacyjne roślin.

 

d) Kwiaty pierwiosnka są zapylane za pośrednictwem zwierząt, ponieważ posiadają okazały okwiat, który służy jako powabnia.