Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Na schemacie przedstawiono sposób łączenia cząsteczek wody.4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Na schemacie przedstawiono sposób łączenia cząsteczek wody.

4Zadanie
5Zadanie

a) W stanie ciekłym pomiędzy cząsteczkami wody występuje duża ilość wiązań wodorowych ze względu na dużą gęstość, z kolei wraz z obniżaniem się temperatury wody i przechodzeniem w stan stały liczba wiązań wodorowych maleje, ponieważ gęstość wody maleje. Aby woda przeszła w stan gazowy, wiązania woorowe muszą zostać zerwane. 

b)

1. FAŁSZ (wiązanie wodorowe jest słabe, a o efekcie kohezji decyduje duża obecność wiązań wodorowych)

2. PRAWDA

3. PRAWDA

4. FAŁSZ (woda ma wysokie ciepło parowania, dlatego potrzebna jest duża ilość energii, aby zmienić jej stan skupienia)