Autorzy:Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wzór upierzenia drobiu należy do cech sprzężonych z płcią. Potomstwo pasiastych kogutów4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wzór upierzenia drobiu należy do cech sprzężonych z płcią. Potomstwo pasiastych kogutów

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Allelem decydującym o pasiastym upierzeniu jest allel dominujący P, z kolei allelem decydującym o upierzeniu jednolitym - allel recesywny p. 

Uzasadnienie:

- ze skrzyżowania osobników o dwóch różnych fenotypach (o pasiastym i jednolitym upierzeniu) w pokoleniu F1 otrzymano 100% osobników pasiatych

- w pokoleniu F2 nad osobnikami jednolitymi przeważają osobniki pasiaste 

 

U kur występuje heterogametyczność (różnogametyczność) żeńska, to znaczy, że u samic występują chromosomy X i Y, natomiast u samców dwa chromosomy X.