Autorzy:Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Oddychanie tlenowe to proces uzyskiwania energii z rozkładu związków organicznych. 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oddychanie tlenowe to proces uzyskiwania energii z rozkładu związków organicznych.

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

a) Właściwa kolejność etapów procesu oddychania tlenowego: D (glikoliza) --> A (reakcja pomostowa) --> C (cykl Krebsa) --> B (łańcuch oddechowy)

 

b) W matrix mitochonrium zachodzi reakcja pomostowa oraz cykl Krebsa.

* glikoliza - cytozol; łańcuch oddechowy - na wewnętrznych błonach mitochondrium

 

c) Oddychanie tlenowe jest procesem katabolicznym, ponieważ polega na rozkładzie wysokoenergetycznego substratu (głównie glukozy) do związków, które zawierają mniej energii. Oddychanie tlenowe jest przemianą kataboliczną, ponieważ w jego wyniku powstaje energia, której część zostaje zmagazynowana krótkotrwale w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP, reszta tej energii zostaje rozproszona w postaci ciepła.