Autorzy:Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Powiedz, jakie problemy oddechowe mogą wystąpić u ludzi przebywających na dużych wysokościach lub głębokościach.4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Powiedz, jakie problemy oddechowe mogą wystąpić u ludzi przebywających na dużych wysokościach lub głębokościach.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Zarówno spadek ciśnienia atmosferycznego, jak i jego wzrost powoduje problemy oddechowe. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza ciśnienie atmosferyczne, a zarazem ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu maleje. Niskie ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu uniemożliwia przenikanie cząsteczek tlenu do pęcherzyków płucnych i w konsekwencji dochodzi do utraty przytomności. Z kolei podczas nurkowania na dużych głębokościach dochodzi do wzrostu ciśnienia atmosferycznego. Wysokie ciśnienie zewnętrzne zwiększa rozpuszczalność w tkankach gazów wchodzących w skład powietrza. Dotyczy to zwłaszcza azotu, którego rozpuszczalność rośnie wraz ze wzrostem głębokości. Duże nagromadzenie azotu w tkankach powoduje objawy podobne do tych po spożyciu alkoholu.