Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, czego dotyczą Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij, czego dotyczą Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Dyrektywa Ptasia dotyczy ochrony wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim na europejskim terytorium państw, które są członkami dyrektywy.

 

Obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Dyrektywy Ptasiej to:

-tworzenie obszarów chronionych;

-utrzymywanie i zagospodarowywanie zgodnie z wymaganiami ekologicznymi siedlisk w strefach chronionych i poza nimi;

-odtwarzanie zniszczonych biotopów;

-tworzenie biotopów. 

 

Dyrektywa Siedliskowa dotyczy ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, znajdujących się na terenie państw członkowskich.

Obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Dyrektywy Siedliskowej to:

-powołowanie obszarów ochrony ważnych w skali europejskiej gatunków roślin i zwierząt oraz typów siedlisk przyrodniczych:(obszary Natura 2000);

-ochrona gatunków przez ścisłą ochronę gatunkową