Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Przedstaw wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność dziko żyjących4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność dziko żyjących

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną dziko żyjących roślin i zwierząt jest niestety negatywny. Spadek bioróżnorodności spowodowany jest działalnością rolniczą prowadzoną przez człowieka w nowoczesnych gospodarstwach. Jednym z powodów wymierania gatunków jest stosowanie chemicznych środków owado- i chwastobójczych, które nierzadko, oprócz szkodników i chwastów niszczą także nieszkodliwe, a nawet pożyteczne organizmy. Śmierć jednych organizmów, prowadzi do wyginięcia innych organizmów znajdujących się wyżej w łańcuchu pokarmowym. Rośliny i zwierzęta pozbawiane są taże miejsca do życia, ponieważ ich naturalne siedliska (lasy, łąki) są niszczone, a następnie zamieniane na pola uprawne czy tereny pod budowę budynków gospodarczych. Również nawozy sztuczne spływające do rzek powodują obumieranie organizmów żyjących w środowisku wodnym. Powstające pod wpływem nawozów sztucznych zakwity, czyli masowe namnażanie się glonów, ogranicza dopływ światła do zbiornika wodnego, a z czasem także powoduje zmniejszenie zawartości tlenu w wodzie.