Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Scharakteryzuj zmiany zawartości DNA na różnych4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ilość DNA w komórce diploidalnej na początku cyklu komórkowego tj. w fazie G1 wynosi 2c. W fazie S dochodzi do podwojenia ilości DNA (replikacja) z 2c do 4c. W fazie G2 ilość DNA nie zmienia się i nadal wynosi 4c. Dzięki podwojeniu ilości DNA podczas replikacji, w trakcie podziału mitotycznego możliwe będzie zredukowanie ilości DNA. Po podziale mitotycznym ilość DNA wynosi 2c. Dzięki temu ilość DNA w komórkach potomnych, wyniesie 2c, czyli tyle samo co w komórce macierzystej.