Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Opisz związki azotowe wydalane przez zwierzęta.4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Opisz związki azotowe wydalane przez zwierzęta.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
  • amoniak - to toksyczny związek będący produktem rozkładu białek. Wydalają go głównie zwierzęta wodne: ryby kostnoszkieletowe, larwy płazów oraz wodne bezkręgowce i nazywane są amoniotelicznymi. Zwierzęta te produkują bardzo rozcieńczony mocz, aby ograniczyć obecność tego związku w organiźmie. 
  • mocznik - to związek o mniejszej toksyczności niż amoniak. Wydalany jest  wraz z małymi ilościami silnie zagęszczonego moczu głównie przez zwierzęta lądowe. Mocznik jest głównym produktem przemiany materii u dorosłych płazów, ssaków oraz ryb chrzęstnoszkieletowych. Zwierzęta te określa się jako ureotelicznymi.
  • kwas moczowy - to mało toksyczny, słabo rozpuszczalny w wodzie  związek azotowy. Kwas moczowy wydalany jest przez organizmy, które muszą "oszczędzać wodę". Owady, ślimaki lądowe, gady i ptaki, czyli zwierzęta urykoteliczne, wydalają kwas moczowy pod postacią kryształów lub gęstej zawiesiny.