Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Opisz korzyści wynikające z obecności całkowitej przegrody międzykomorowej w sercu ptaków i ssaków.4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opisz korzyści wynikające z obecności całkowitej przegrody międzykomorowej w sercu ptaków i ssaków.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

Dzięki obecności całkowitej przegrody międzykomorowej lewa komora oddzielona jest od prawej. Dzięki obecności dwóch obiegów krwi oraz niemieszaniu się krwi żylnej (odtlenowanej) i tętniczej (utlenowanej) wymiana gazowa jest bardzo efektywna. Duża efektywność wymiany gazowej zapewnia dobre zaopatrzenie komórek w tlen i utrzymanie wysokiego tempa przemiany materii. Część ciepła uzyskiwanego z szybkiego tempa przemian metabolicznych jest zużywana na utrzymanie stałej temperatury ciała, warunkuje zatem stałocieplność ptaków i ssaków.