Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Opisz budowę DNA, uwzględniając:4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Opisz budowę DNA, uwzględniając:

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

a) Nukleotydy zbudowane są z trzech elementów: pięciowęglowego cukru o nazwie deoksyryboza, organicznej zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego(V). W zależności od tego, jaka zasada wchodzi w skład nukleotydu, wyróżnia się cztery rodzaje nukleotydów. W skład nukleotydu mogą wchodzić: dwupierścieniowe puryny - adenina lub guanina albo jednopierścieniowe pirymidyny - cytozyna lub tymina. Reszta fosforanowa połączona jest wiązaniem estrowym z resztą cukrową, natomiast reszta cukrowa połączona jest z zasadą azotową wiązaniem N-glikozydowym.

b) Nukleotydy łączą się w łańcuch polinukleotydowy za pomocą wiązań diestrowych. Powstają one pomiędzy resztą fosforanową jednego nukleotydu a resztą cukrową drugiego nukleotydu i tworzą swego rodzaju rusztowanie.

c) Obie nici cząsteczki DNA utworzone z nukleotydów łączą się ze sobą na zasadzie komplementarności tj. zasady azotowe znajdujące się wewnątrz cząsteczki DNA dopasowują się do siebie jak puzzle. I tak: adenina łączy się z tyminą podwójnym wiązaniem wodorowym, natomiast cytozyna łączy się z guaniną potrójnym wiązaniem wodorowym. Szkielet helisy DNA tworzą cząsteczki cukru oraz reszty kwasu fosforowego, znajdujące się "na zewnątrz" helisy.