Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wymień morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu.4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Wymień morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
6Zadanie

Cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu:

- morfologiczne:

 • opływowy kształt ciała
 • obecność piór tworzących zwartą pokrywę
 • obecność lotek i sterówek

- anatomiczne:

 • przekształcenie kończyn przednich w skrzydła
 • pneumatyczne kości
 • grzebień na mostku
 • brak zębów
 • kamyki w żołądku
 • brak pęcherza moczowego
 • brak elementów chrzęstnych w szkielecie
 • zrośnięcie kości np. obojczyków w widełki
 • zrośnięcie kręgów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym
 • brak szwów w czaszce
 • obecność masywnych i silnych mięśni piersiowych
 • obecność wyrostków haczykowatych żeber
 • połączenia stawowe obu części żeber
 • długie kości przedramienia
 • masywne kości krucze

- fizjologiczne:

 • podwójne oddychanie 
 • bardzo szybkie trawienie pokarmu
 • sezonowe zmiany masy jąder u samców
 • silny rozwój kresomózgowia i móżdżku
 • dobrze rozwinięty narząd wzroku