Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Na podstawie dostępnych źródeł informacji ustal, czy gleba mogłaby się wykształcić bez działalności dżdżownic i innych skąposzczetów. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie dostępnych źródeł informacji ustal, czy gleba mogłaby się wykształcić bez działalności dżdżownic i innych skąposzczetów.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Procesy glebotwórcze to całokształt zjawisk, które zachodzą w powierzchniowych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem kontaktu z innymi sferami - biosferą, atmosferą i hydrosferą. W wyniku tych zjawisk powstaje gleba. Do wspomnianych zjawisk zalicza się między innymi rozkład i syntezę związków mineralnych i organicznych, przemieszczanie tych związków z udziałem organizmów glebowych oraz krążenie materii i przepływ energii.

Bez wątpnienia do organizmów glebotwórczych zalicza się dżdżownice oraz inne skąposzczety glebowe. Nie są to jednak jedyne organizmy, których działalność wpływa na wykształcenie się gleby. Praktycznie wszystkie organizmy zasiedlające glebę odżywiają się martwą materią organiczną powodując jej mineralizację. Dzięki temu wzbogacają glebę w próchnię, czyli użyźniają ją. Do takich organizmów zaliczamy bakterie, w tym promieniowce, grzyby, niektóre pierwotniaki (korzenionóżki, wiciowce, orzęski), nicienie glebowe, pierścienice (głównie dżdżownice i wazonkowce) oraz owady (głównie ich larwy). Bakterie azotowe oraz promieniowce dodatkowo wzbogacają glebę w azot czerpany z powietrza. Z kolei żyjące w glebie samożywne glony, nie rozkładają szczątków organicznych, ale same je wytwarzają i wzbogacają glebę m.in. w węglowodany, ale także także zaopatrują ją w tlen i pochłaniając dwutlenek węgla, odkwaszają ją.

Jednak największą rolę w  mieszaniu resztek roślinnych z mineralną częścią gleby odgrywają wazonkowce i dżdżownice. Drążąc tunele, przeciskają się przez kolejne warstwy gleby poprawiając jej napowietrzenie i przepuszczalność. Krótko mówiąc, opórcz uzyźniania gleb, pierścienice mają największy udział spośród innych organizmów, w kształtowaniu fizycznej struktury gleby. 

Podsumowując, stwierdzam, że gleba nie mogłaby się wykształcić bez działalności dżdżownic i innych skąposzczetów.