Autorzy:Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Omów budowę i funkcję układu limfatycznego.4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Omów budowę i funkcję układu limfatycznego.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Układ limfatyczny jest układem otwartym. Składa się z narządów limfatycznych oraz sieci naczyń limfatycznych, którymi płynie limfa (chłonka). Limfa powstaje jako przesącz osocza krwi do przestrzeni międzykomórkowych, składa się zatem z osocza oraz dużej liczby leukocytów. Grasica jest narządem, umiejscowionym w śródpiersiu, za mostkiem. Uczestniczy ona w produkcji limfocytów T - komórek odpornościowych należących do leukocytów. Grasica po okresie dojrzewania zaczyna zanikać. Śledziona znajduje się w górnej części jamy brzusznej po lewej stronie. Również bierze udział w produkcji niektórych limfocytów, a ponad to jest miejscem niszczenia "zużytych" krwinek czerwonych oraz stanowi magazyn krwi. Narządami limfatycznymi rozrzuconymi po całym organizmie są węzły chłonne. Większe skupiska węzłów chłonnych znajdują się w okolicy pachowej, pachwinowej, podłokciowej oraz podkolanowej, a także na szyi i głowie. Do zadań węzłów chłonnych należy filtrowanie limfy, która dociera do nich naczyniami limfatycznymi. Jeśli pojawią się w niej drobnoustroje chorobotwórcze, w węzłach chłonnych rozpoczynają się reakcje odpornościowe przeciwko nim i drobnoustroje są zwalczane. Węzły chłonne są także miejscem produkcji limfocytów. Elementami układu limfatycznego są także migdałki. Są one pierwszą barierą ochronną przed drobnoustrojami dostającymi się wraz z powietrzem i pokarmem. Migdałki zbudowane są nabłonka migawkowego (z rzęskami), dzięki temu biorą udział w mechanicznym oczyszczaniu powietrza. Naczynia limfatyczne są dość cienkie i wiotkie, nie zawierają w swojej ścianie warstwy mięśni, ale mają zastawki zapobiegające cofaniu się limfy. Naczynia limfatyczne mają swój początek w przestrzeniach międzykomórkowych, skąd limfa jest transportowana do węzłów chłonnych, a następnie do żył układu krwionośnego. Podumowując, funkcjami układu limfatycznego są: udział w reakcjach odpornościowych, pośrednictwo w wymianie substancji między komórkami organizmu a krwią oraz utrzymywanie płynów ustrojowych w równowadze.