Autorzy:Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Określ właściwości krwinek czerwonych oraz funkcję4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Określ właściwości krwinek czerwonych oraz funkcję

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Erytrocyty człowieka są okrągłe i przyjmują kształt dwuwklęsłego dysku, ze względu na obecność hemoglobiny, mają barwę czerwoną. Dojrzałe erytrocyty nie posiadają jądra komórkowego, a także innych organelli. Erytrocyty są mniejszych rozmiarów niż leukocyty, ale większych niż płytki krwi. Funkcją erytrocytów jest transport tlenu. Dzięki temu, że posiadają w swojej budowie hemoglobinę - barwnik oddechowy, możliwe jest przyłączenie tlenu. Erytrocyty odbierają cząsteczki tlenu z pęcherzyków płucnych i przekazują go do pozostałych tkanek, czyli rozprowadzają tlen po organiźmie. Częściowo uczestniczą też w transporcie dwutlenku węgla z tkanek do płuc.