Autorzy:Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wyjaśnij, dlaczego podczas wytwarzania gamet4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, dlaczego podczas wytwarzania gamet

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Dzięki mejozie powstają komórki niezbędne w procesie rozmnażania płciowego - gamety. Proces mejozy warunkuje to, że powstające komórki rozrodcze mają zredukowaną o połowę liczbę chromosomów (1n) i dzięki temu, po ich połączeniu się powstaje diploidalna zygota. W konsekwencji wszystkie komórki danego organizmu mają taką samą liczbę chromosomów.