Autorzy:Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wymień przyczyny zmienności genetycznej w kolejnych4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień przyczyny zmienności genetycznej w kolejnych

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Wśród przyczyn zmienności genetycznej w kolejnych pokoleniach wyróżnia się wpływ środowiska (powstaje wtedy zmienność niedziedziczna) oraz zmiany w DNA (powstaje wtedy zmienność dziedziczna). 

Do powstania zmienności dziedzicznej dochodzi na skutek:

  • niezależnej segregacji chromosomów do gamet podczas mejozy - gamety mają po jednym chromosomie z każdej pary chromosomów homologicznych
  • wymiany fragmentów między chromosomami homologicznymi
  • losowego łączenia się gamet
  • mutacji genetycznych w gametach

Do powstania zmienności niedziedzicznej dochodzi na skutek:

  • działania czynników środowiska
  • mutacji genetycznych w innych komórkach niż płciowe