Autorzy:Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Opisz przewidywane skutki efektu cieplarnianego. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Opisz przewidywane skutki efektu cieplarnianego.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
  • topnienie lodowców może spowodować podniesienie się poziomu wód i zatopienie lądów
  • większe parowanie wód może spowodować zwiększenie ilości opadów, a w konsekwencji powodzie
  • powiększenie się obszarów suchych: pustynnych i stepów
  • przemieszczenie się stref klimatycznych może doprowadzić do zmian zasięgów występowania organizmów
  • nasilenie się niekorzystnych zjawisk pogodowych np. huraganów, gwałtownych burz
  • długotrwałe susze