Autorzy:Małgorzata Kłyś,Joanna Stawarz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Omów cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej.4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Omów cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Organami rozmnażania płciowego u roślin okrytonasiennych są kwiaty. Większość okrytonasiennych posiada kwiaty obupłciowe, na których znajdują się zarówno słupki, jak i pręciki. W woreczkach pyłkowych powstają ziarna pyłku, które po osiągnięciu dojrzałości przenoszone są na znamię słupka. W zależności od gatunku rośliny, gametofit męski (ziarno pyłku) przenoszone jest z udziałem wiatru, wody lub zwierząt. Gdy ziarno pyłku padnie na znamię słupka, czyli gdy dojdzie do zapylenia, powstają komórki plemnikowe oraz wypustka, zwana łagiewką pyłkową. Wydłużona wypustka transportuje komórki plemnikowe do zalążka, który ukryty jest w zalążni słupka. W zalążku rozwija się złożony z ośmiu komórek woreczek zalążkowy. Wśród tych komórek największą rolę odgrywają: komórka jajowa oraz komórka centralna. W woreczku zalążkowym dochodzi do zapłodnienia, czyli połączenia się komórki jajowej z plemnikiem oraz do połączenia się drugiej komórki plemnikowej z komórką centralną. Po zapłodnieniu powstaje zygota, a z niej zarodek. Z połączenia komórki plemnikowej i komórki centralnej powstaje tkanka odżywcza tzw. bielmo. Z zarodka otoczonego tkanką odżywczą i okrytego łupiną nasienną powstaje nasienie. W tym samym momencie usychają pręciki i szyjka słupka oraz odpadają płatki korony. W wytworzeniu owocu bierze udział dno kwiatowe oraz ściana zalążni, które przekształcają się w ścianę owocu, czyli owocnię. W odpowiednich warunkach nasiona, które pierwotnie znajdują się wewnątrz owocu, kiełkują i przekształcają się w sporofit. U roślin okrytonasiennych sporofit jest stadium dominującym rośliny i może samodzielnie egzystować. W przyszłości dojrzały sporofit zakwitnie i cały cykl rozwojowy rozpocznie się od początku.