Autorzy:Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Określ, czym zajmuje się biologia.4.0 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Określ, czym zajmuje się biologia.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Biologia jest to nauka przyrodnicza, która zajmuje się badaniem różnorodności wszystkich form życia na Ziemi. Każda gałąź biologii zajmuje się innym poziomem organizacji życia. Zaliczamy tu: biochemię zajmującą się chemią w organizmach żywych, cytologię-badającą życie na poziomie komórki, histologię-której zakresem zainteresowań jest budowa, rozwój i funkcja tkanek. Anatomia bada natomiast budowę wewnętrzną organizmów, a genetyka tłumaczy jak dochodzi do dziedziczenia cech. Relacje między organizmami, a także między organizmami a środowiskiem wyjaśnia ekologia. Dzieki systematyce, czyli najstarszej nauce biologicznej, poznajemy klasyfikację oraz opisy wszystkich żywych organizmów.